Hopp til innholdet

Forskningsgrupper

Workshop-tema

Lede og samarbeide i teams

Denne typen workshop fokuserer på øvelser som adresserer ledelse og samarbeid i team. Dette kan være nye forskningsgrupper med deltakere som ikke kjenner hverandre fra før eller eksisterende grupper som ønsker å øke/bedre samarbeidet sitt.

Takle skrivesperre

 Mange forskere sliter med prestasjonsangst og press som kan blokkere dem i skrive- prosessen. På workshopen skal jobbe med konkrete øvelser som hjelper til å identifisere individuelle blokkeringer og finne løsninger for å overkomme disse.

Utløse banebrytende forskning

 Forskere har ofte sine disiplinære utdanninger, som kan gjøre det vanskelig å “tenke utenfor boksen”. På denne typen workshop blir stallen en plass for samarbeid og innovasjon, hvor en trener på å tenke utenfor boksen og bli inspirert til å drøfte nye forskningsideer og konsepter.

Engagere stakeholdere

Mange forskningsprosjekter har stakeholdermøter blitt et viktig element hvor forskere jobber tett
sammen med næringslivet eller ulike organisasjoner. I denne typen workshop bruker vi hesteassisterte aktiviteter som engasjerer forskere og brukere til å jobbe sammen mot et felles mål.

Workshop-pakker

Taste of team building

«Taste of team building» er vår korteste variant og for grupper, som har lyst til å teste ut erfaringsbasert læring med hester før man bestemmer seg for å delta på et større program. Her jobber vi målrettet med en hovedobjektiv, som er å skape bedre relasjoner blant kursdeltakerne. Workshopen varer ca 1.5 timer og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team building intermediate

 Denne varianten går et steg videre enn «taste og team building» og inneholder ved siden av en erfaringsbasert læring øvelse for å skape bedre relasjoner, en walk and tak øvelse i vår idyllisk turløype rundt gården. Workshopen varer ca. 2.5 timer og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team building next level

Denne varianten inneholder to erfaringsbaserte øvelser hvor deltakerne lærer å bygge bedre relasjoner og få nye ferdigheter for bedre interaksjon med andre. Workshopen varer ca. 3.5 timer, og det serveres te, kaffe og kjeks.

Team building and leadership deluxe

Dette er vår mest omfattende workshopvariant med målet å skape et velfungerende, integrert team. Her jobber gruppen sammen i et 12 ukers pensumprogram med en rekke øvelser. Kurset starter med øvelser fra våre begynnerpakker, men som etterhvert går mye dypere. Deltakerne vil lære å bygge bedre relasjoner, bli bedre problemløsere, bli mer bevist på kroppsspråket sitt, lære å lytte, bli mer tillitsfulle, lære å holde fokus og bli mer reflekterende og bedre lagspiller.

Det er også mulig å få et skreddersydd opplegg etter avtale!

Hver workshop-pakke inkluderer…

  • Forberedelsessamtale med oppdragsgiver for å bli kjent med deltakerne, og avklare læringsmålet.
  • Sikkerhetsgjennomgang med gruppen for håndtering av hestene,
  • briefing, hesteassistert øvelse, debriefing/refleksjon individuelt og i gruppen.
  • Samlet journal med alle refleksjoner i en mappe for videre bruk med anbefaling for videre framgang.

Kursene passer til smågrupper med 2-8 personer.

Kurset kan holdes på norsk, engelsk, eller tysk etter behov.